TANDHEELKUNDE 

De praktijk is uitgerust met de meest recente apparatuur, volledig digitale beeldvorming en voldoet aan de strengste hygiënerichtlijnen. Zo kunnen we moderne, kwalitatieve en hoogwaardige tandheelkunde aanbieden.

ALGEMENE & PREVENTIEVE TANDHEELKUNDE

Voorkomen is beter dan genezen. In onze praktijk wordt veel aandacht besteed aan preventie. Bij iedere controle wordt een grondige reiniging uitgevoerd en de nodige poetsinstructie gegeven.

Door (half)jaarlijkse controles worden problemen voorkomen of vroegtijdig opgemerkt. Als er toch een gaatje ontdekt wordt, of als een vulling aan vervanging toe is wordt er steeds gebruik gemaakt van tandkleurige vullingen.

RECONSTRUCTIEVE & ESTHETISCHE TANDHEELKUNDE

Communicatie is essentieel om een goed behandelplan op te stellen. Nadat de wensen en verwachtingen van de patiënt in kaart gebracht zijn wordt er overlegd met verschillende specialisten en tandtechnici die aan de praktijk verbonden zijn. Zo kan er voor er aan de behandeling gestart wordt een goed beeld gevormd worden van het te verwachten resultaat. De sterkte van onze groepspraktijk is dat het onderling overleg tussen patiënt, tandarts, specialist en tandtechnici vlot verloopt.

WORTELKANAALBEHANDELINGEN

Een tand bestaat uit een kroon en een wortel. In de wortel zit een wortelkanaal met daarin een zenuw. Door tandbederf, trauma of een lekkende vulling kan deze zenuw ontstoken geraken. Een wortelkanaalvulling is dan aangewezen. Het doel van een wortelkanaalbehandeling is om het ontstoken weefsel uit de wortelkanalen te verwijderen.

KROON- EN BRUGWERK OP NATUURLIJKE ELEMENTEN OF IMPLANTATEN

Wanneer er veel tandweefsel verloren is volstaat een gewone tandvulling soms niet om de vorm en functie van de tand duurzaam te herstellen. Een kroon kan dan een oplossing bieden.

Als er een tand ontbreekt kan deze soms vervangen worden door een brug. Dan wordt er een kroon gemaakt op beide buurtanden en wordt er een element toegevoegd in de open ruimte. De buurtanden vormen dan de pijlers van de brug.

Ontbrekende tanden kunnen ook vervangen worden door implantaten. Op deze implantaten kunnen dan één of meerdere tanden voorzien worden.

PROFESSIONEEL BLEKEN

Door kleurstoffen in voeding en drank, of door roken, kunnen tanden verkleuren. Door gebruik te maken van bleekbeugeltjes kunnen deze verkleuringen vaak verdwijnen. Uw tandarts kan u advies geven over de beste mogelijkheden.

UITNEEMBARE PROTHESEN

In onze praktijk kan u terecht voor het vervaardigen van een nieuwe prothese en voor herstellingen aan bestaande protheses. Wanneer er een nieuwe prothese wordt gemaakt zal de tandarts samen met de patiënt en het tandtechnisch labo bepalen wat de beste positie, kleur en vorm van de tanden is.